Stesen 9 : Negeri Sembilan DARVIH (Taman Teraputik PPKi PPDa)

Stesen 9 : Negeri Sembilan DARVIH (Taman Teraputik PPKi PPDa)

Stesen 9 : Negeri Sembilan DARVIH (Taman Teraputik PPKi PPDa)

Tema : Negeri Sembilan DARVIH

Taman ini dibina oleh semua guru dan murid PPKi sebagai tempat bagi pengajaran dan pembelajaran penyalagunaan dadah khasnya kepada murid PPKi. Ilustrasi dan gambar serta lambing-lambang penting penyalahgunaan dadah ditempatkan disini bagi memudahkan pembelajaran kepada mereka.

webmaster

Related Articles

Leave a Reply

Close