Aktiviti Bulan Kurikulum Bidang Bahasa Print

Aktiviti Bulan Kurikulum berlangsung sepanjang bulan Julai..

BAHASA MELAYU

Pertandingan Pidato

Pertandingan Bercerita

Pertandingan Kuiz Sastera

Pertandingan Pantun

Pertandingan Mengarang

Pertandingan Teka Silangkata

Pertandingan Mendeklamasi Sajak

BAHASA INGGERIS

Essay Writing

Public Speaking

Spelling Bee

Story Telling

Crossword Puzzle

BAHASA TAMIL

Kuiz

Menulis Cerita / Karangan

Pertandingan Syarahan

Pertandingan Mendeklamasi Sajak